Durant els tres dies, s’oferirà als assistents l’oportunitat de participar en les diferents activitats programades. Per una banda, hi haurà una franja dedicada a la realització de Taules Rodones, a més de l’Acte Inaugural i la Conferència d’Apertura, que ens permetran debatre sobre diversos temes d’investigació biomèdica d’actualitat (p. ex. neurociències, cèl·lules mare, malalties rares…)) així com l’enfocament de temes “oblidats” en els estudis de ciències de la salut (p. ex. la investigació en els mitjans de comunicació, la investigació translacional…). També hi haurà Conferències impartides per ponents d’elevat prestigi en el món de la investigació i la divulgació, que culminaran amb la Conferència de Clausura de l’últim dia. Per a descansar la ment, els assistents podran gaudir en els descansos d’algunes pastes i fruites acompanyades de cafè i sucs.

A més, els estudiants de qualsevol universitat podran participar en el format de Comunicacions Orals, una modalitat en la qual poden presentar els seus treballs d’investigació i optar a diferents premis, atorgats per un Jurat Científic compost pels Directors dels Departaments de la Facultat. Els premis seran entregats en un acte presidit pel Sr. Degà de la Facultat i els Directors científics de les principals unitats de referència d’investigació de València.

També podran participar en la modalitat de Pòsters Científics, els quals s’exposaran en el Hall de la Facultat durant el CIB i podran optar a guanyar un dels premis del Jurat Científic, prèvia defensa del seu pòster davant l’esmenat Jurat.

Durant els dies de Congrés, els assistents podran participar en una sèrie de Tallers (p. ex. “taller de sutura”, “taller de bioquímica tissular”, “farmacologia bàsica”, “dissecció cardíaca”, “RCP”, etc.).

Per últim, de la mateixa manera que l’any anterior, es podran realitzar visites a centres científics que es troben en la nostra ciutat, la qual cosa permetrà acostar el dia a dia del laboratori als estudiants.