Us presentem la llista de tallers que hi ha disponibles per al VI Congrés d’Investigació Biomèdica, les sessions pràctiques amb les quals podreu aprendre molt més que la investigació biomèdica!

Enguany hem organitzat nous tallers als quals podreu assistir per a disfrutar de la biomedicina des de distints punts de vista. A partir del dia 22 de desembre a les 12:00h, podreu omplir la inscripció, després de formalitzar-la i fer la trasferència bancària, us enviarem al correu una clau única, amb la cual podreu elegir 3 d’aquests talleres (com a màxim) per ordre de preferència. Les places són limitades y s’assignen per ordre de petició!!!

WESTERN-BLOT DE PROTEÏNES ETIQUETADES

Descargar (PDF, 763KB)

 

VISUALITZACIÓ ANATÒMICA DEL CERVELL

Descargar (PDF, 1006KB)

EMBENATGES I IMMOBILITZACIONS

Descargar (PDF, 713KB)

VALORACIÓ DE RESISTÈNCIES ALS ANTIMICROBIANS

Descargar (PDF, 805KB)

ÚS DEL MICROSCOPI ELECTRÒNIC: SEM I TEM

Descargar (PDF, 847KB)

TÈCNIQUES D´APRENENTATGE AUTOMÀTIC EN BIOMEDICINA

Descargar (PDF, 928KB)

TÈCNIQUES BÀSIQUES PER AL CULTIU DE CÈL·LULES MARE

Descargar (PDF, 874KB)

TÈCNIQUES BÀSIQUES EN PRIMERS AUXILIS

Descargar (PDF, 734KB)

PARLAR DE CIÈNCIA SENSE ESPANTAR AL PERSONAL: TALLER DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA I XARXES SOCIALS

Descargar (PDF, 603KB)

CURS BÀSIC DE SUTURES

Descargar (PDF, 662KB)

PARALLEL-PLATE FLOW CHAMBER

Descargar (PDF, 875KB)

MORT SÚBITA CARDÍACA

Descargar (PDF, 752KB)

 

MESURANT PÍXELS. TALLER DE MORFOMETRIA I ANÀLISI D’IMATGE

Descargar (PDF, 939KB)

MONÒLEGS CIENTÍFICS

Descargar (PDF, 740KB)

MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA

Descargar (PDF, 893KB)

MICROSCOPIA CONFOCAL

Descargar (PDF, 710KB)

MICRO PET-TC

Descargar (PDF, 846KB)

IMATGE MOLECULAR METABOLÒMICA

Descargar (PDF, 864KB)

EXPLORACIONS UROLÒGIQUES

Descargar (PDF, 678KB)

EXPLORACIONS NEUROLÒGIQUES

Descargar (PDF, 680KB)

ESTUDI D’ORGÀNULS CEL·LULARS AMB MARCADORS FLUORESCENTS

Descargar (PDF, 1012KB)

EMPRENEDORS BIOMED

Descargar (PDF, 764KB)

ELECTROFISIOLOGIA CEREBRAL EN RATA

Descargar (PDF, 781KB)

ELECTRO CARDIACA

Descargar (PDF, 683KB)

DISECCIÓ CARDÍACA

Descargar (PDF, 694KB)

DECONSTRUINT EL DELICTE: DE L’INDICI AL PERFIL

Descargar (PDF, 710KB)

CITOMETRIA DE FLUX

Descargar (PDF, 845KB)

 

RECERCA DE NOUS FÀRMACS: PROVES DE CRIBATGE FARMACOLÒGIC

 

Descargar (PDF, 756KB)

BIOQUÍMICA TISULAR

Descargar (PDF, 831KB)