Us presentem la llista de tallers que hi ha disponibles per al VI Congrés d’Investigació Biomèdica, les sessions pràctiques amb les quals podreu aprendre molt més que la investigació biomèdica!

Enguany hem organitzat nous tallers als quals podreu assistir per a disfrutar de la biomedicina des de distints punts de vista. A partir del dia 17 de Desembre 2018, podreu omplir la inscripció, després de formalitzar-la i fer la trasferència bancària, us enviarem al correu una clau única, amb la cual podreu elegir 3 d’aquests talleres (com a màxim) per ordre de preferència. Les places són limitades y s’assignen per ordre de petició!!!

WESTERN-BLOT DE PROTEÏNES ETIQUETADES

Descargar (PDF, 219KB)

VISUALITZACIÓ ANATÒMICA DEL CERVELL

Descargar (PDF, 251KB)

EMBENATGES I IMMOBILITZACIONS

Descargar (PDF, 317KB)

ESTRATEGIES DE LLUITA CONRA SUPERBACTERIES

Descargar (PDF, 254KB)

TÈCNIQUES D´APRENENTATGE AUTOMÀTIC EN BIOMEDICINA

Descargar (PDF, 474KB)

TÈCNIQUES BÀSIQUES PER AL CULTIU DE CÈL·LULES MARE

Descargar (PDF, 274KB)

TÈCNIQUES BÀSIQUES EN PRIMERS AUXILIS

Descargar (PDF, 361KB)

PARLAR DE CIÈNCIA SENSE ESPANTAR AL PERSONAL: TALLER DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA I XARXES SOCIALS

Descargar (PDF, 859KB)

 

MESURANT PÍXELS. TALLER DE MORFOMETRIA I ANÀLISI D’IMATGE

Descargar (PDF, 700KB)

MICROSCOPIA CONFOCAL

Descargar (PDF, 435KB)

MICROSCOPIA ELECTRÒNICA

Descargar (PDF, 622KB)

MICRO PET-TC

Descargar (PDF, 397KB)

EXPLORACIONS UROLÒGIQUES

Descargar (PDF, 219KB)

ESTUDI D’ORGÀNULS CEL·LULARS AMB MARCADORS FLUORESCENTS

Descargar (PDF, 318KB)

ELECTROFISIOLOGIA CEREBRAL EN RATA

Descargar (PDF, 299KB)

DECONSTRUINT EL DELICTE: DE L’INDICI AL PERFIL

Descargar (PDF, 393KB)

CITOMETRIA DE FLUX 

Descargar (PDF, 299KB)

 

COM ANALITZAR UN ARTICLE CIENTIFIC

Descargar (PDF, 269KB)

EL CERVELL I LA SENSACIÓ D’OLOR

Descargar (PDF, 265KB)

ANÀLISI MULTIGÈNIC

Descargar (PDF, 305KB)

EL CARIOTIP HUMÀ

Descargar (PDF, 264KB)

ESTUDI EN COR AÏLLAT

Descargar (PDF, 292KB)

FERMENTACIÓ

Descargar (PDF, 312KB)

M-TRACK

Descargar (PDF, 532KB)

PCR QUANTITATIVA

Descargar (PDF, 241KB)

VALORACIÓ DE RESISTÈNCES ALS MICROBIANS

Descargar (PDF, 261KB)